Crypto blog

Bitcoin scaling

De techniek achter Bitcoin is vrij lastig om te begrijpen, al kunnen de meeste mensen wel de basis begrijpen achter deze bijzondere techniek. Een van de basisbegrippen die altijd terugkomt is de scaling.

Nu weet je waarschijnlijk dat de scaling een probleem kan vormen voor Bitcoin. Wij zullen je in dit artikel de belangrijkste dingen laten zien die je moet weten rondom de oplossing van dit probleem.

Het idee achter SegWit

SegWit is een afkorting voor Segregated Witness. Dit verwijst naar de handtekening die bij elke transactie in een blok wordt verzonden. Die handtekening maakt deel uit van het blok en omvat in die zin ook bytes.

Het gaat als volgt: één blok op de blockchain is 1MB. Een deel hiervan is gereserveerd voor zogenaamde overhead, de handtekening valt in die overhead. De rest van die 1 MB bestaat uit informatie over de transactie zelf. Wat SegWit doet is die overhead uit het blok halen.

Er is bijvoorbeeld extra ruimte voor meer gegevens over de transacties zelf zodat meer transacties in één blok kunnen passen. Die overhead wordt als een uitgebreid blok aan het einde van het reguliere blok geplaatst. Dit zorgt ervoor dat het blok + het verlengde blok samen groter zijn dan 1MB

Sinds augustus 2017 ondersteunen alle bitcoin-miners SegWit en mogen ze transacties weigeren zonder SegWit.

Vergroten van de blokgrootte – de komst van Bitcoin Cash

Niet iedereen binnen de bitcoin-gemeenschap is het eens met SegWit. Veel mensen zagen heil in het vergroten van de blokgrootte. Het idee is: “Hoe groter het blok, hoe meer transacties er tegelijkertijd verwerkt kunnen worden.

Dit zorgde voor controverse en een splitsing in de bitcoin-gemeenschap. Om met dit verschil in inzicht om te gaan, ontstond op 1 augustus 2017 een hard fork in de blockchain van de bitcoin. Dit betekent eigenlijk dat een chain zich splitst en verder gaat als eigen blockchain en eigen munt. Bitcoin Cash (BCH) was geboren. Het grootste verschil met Bitcoin is de grootte van het blok.

De blokken van Bitcoin bleven 1MB terwijl de blokken van BCH aanvankelijk 8MB waren. Echter, een BCH-blok is momenteel 32MB. Dit betekent dat er meer transacties in een blok kunnen zitten, maar het hout ook in dat de blockchain vele malen groter is.

Op de lange termijn zal het niet meer mogelijk zijn om de volledige BCH-blockchain te downloaden op een gewone computer, waardoor die zonder veel rekenkracht beperkt wordt. Dit heeft weer gevolgen voor het decentrale karakter van de valuta.

Wat gaat de toekomst ons brengen?

Mocht de situatie zoals die zich eind 2017 voordeed zich herhalen dan lijkt bitcoin volwassener en beter in staat om een groot aantal transacties in korte tijd af te handelen.

Bovendien zijn SegWit en het Lightning Network niet de enige oplossingen die worden bekeken. Dat is ook het mooie van bitcoin als protocol: het is programmeerbaar en dus adaptief.

De bitcoin-community is actief en zoekt voortdurend naar meer efficiëntie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *